Dømt - Allicias historie om et psykiatisk hospital...

152634
Dømt, er om Allicia Wayne, som blev indlagt på et psykiatisk hospital som 14 årig.
Forældrene, Carina og John, var villige på ideen, om at indlægge hende i to år, før hun kunne prøve at komme hjem igen.
Allicia var overbevidst om, at hun ikke fejlte noget. Men det kom hun til, på grund af hospitalet.
Ingen forstod hende. Ingen.

Smid gerne et like og en kommentar!<3
Tak til alle der gør det, eller føjer til favoritlisten!<3
- Undskyld på forhånd for stavefejlene!<3

AA
aa

1. Kapitel 1

,,Jeg så mig selv i spejlet inde på toilettet, på mit gamle værelse.

Så mig selv dybt ind i mine mørke, bange, vrede øjne, der var fulde af sorg og længsel efter kærlighed.

Jeg kunne høre folk skrige. Græde. Blive tortureret psykisk og fysisk.

Jeg kunne høre vandet dryppe fra det utætte tag.

Mærke kulden, der gøs fra rum til rum.

Jeg skreg, og hamrede mine næver ned på toilet-bordet.

Hev mig selv i håret, og begyndte at græde.

Lavede en knyt næve med min højre hånd og hamrede den ind i spejlet.

Det gik i tusind stykker.

Jeg kunne høre splinterne falde på gulvet. Så var der fred.

Blod løb fra min hånd. Dryppede ned i vasket, og løb væk.

Jeg var bange. Bange for alt.''

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...