for hver dag der går

18883622
Mit 2018 var en rutsjebanetur.
Nu vil jeg gerne dele mit kommende 2019 med små digte, sætninger eller længere historier for hver dag der går, imens jeg håber på, at det hele falder på plads. Eller falder til jorden. Velkommen til.

AA
aa

229. 17. august

for at være ærlig nyder jeg roen i dyngby. der er tid til at tænke, men ikke overtænke. alt er, som det skal være

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...