for hver dag der går

16963622
Mit 2018 var en rutsjebanetur.
Nu vil jeg gerne dele mit kommende 2019 med små digte, sætninger eller længere historier for hver dag der går, imens jeg håber på, at det hele falder på plads. Eller falder til jorden. Velkommen til.

AA
aa

231. 19. august

jeg elsker mig selv for at følge med i timerne. fuck jeg er god. forresten lavede jeg aioli, og den smagte rigtig underligt. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...